| DE+49 89 74034233 | SK+421 944 240088 info@mapindoor.eu
Obrázky povedia viac ako 1000 slov . . . .

Budovy bývalého odborného učilišťa elektrotechnického v Bratislave po 15 rokoch nečinnosti dostanú nový život a poskytnú deťom priestor a priestor na vzdelávanie a rozvoj.

Na to, aby plánovanie a realizácia zodpovedali veľkolepému návrhu architektov, je potrebný 3D model na spoľahlivé plánovanie, zrýchlenie procesu, zabránenie kolíziám a iným neočakávaným nezrovnalostiam.

V spolupráci so spoločnosťou MAP INDOOR bol na mieste tím spoločnosti Vokal + Partner s niekoľkými laserovými skenermi a geodetickými zariadeniami, aby zaznamenal celú oblasť.

Obzvlášť náročný bol dezolátny stav budovy, keďže sa v nej nikdy nevykonávali žiadne upratovacie práce. Budova tak ponúkala všetky druhy prírodných a neprirodzených prvkov.

Za 3,5 dňa sa preskúmalo celkovo 12 000 m² zastavanej plochy, strešné plochy a nezastavané plochy v okolí.

Deti sú naša budúcnosť. O to viac nás teší, že sa môžeme podieľať na tomto inovatívnom projekte.

V druhej časti vám ukážeme ďalšiu úlohu v tomto projekte, a to použitie webového prehliadača vrátane možností aplikácie.

BEZPEČNÉ. SPOĽAHLIVÉ. PRESNÉ.