| DE+49 89 74034233 | SK+421 944 240088 info@mapindoor.eu

Napíšte nám

MAP INDOOR DEU GmbH

Lindberghstrasse 8

D-80939 München

TÍM MNÍCHOV

Email

Tel

+49 89 740 342 33

FAX

+49 89 740 342 35

MAP INDOOR Bratislava s.r.o.

Zaborskeho 45

SK-831 03 Bratislava

TÍM BRATISLAVA

Email

Tel

+421 944 2400 88

Fax

+421 944 2400


FAQ

Prečo 3D laserové skenovanie?
Na presné, rýchle, deformačne verné a komplexné meranie budov akéhokoľvek typu a veľkosti vrátane možnosti fotodokumentácie (panoramatické fotografie). Vnútorné aj vonkajšie plochy možno skenovať presne bez straty presnosti.

Výhoda oproti konvenčnému meraniu: Viac objektov dôležitých pre plánovanie sa dá zaznamenať a zdokumentovať v oveľa kratšom čase. Ďalšie údaje možno získať aj neskôr bez potreby ďalších prác v teréne. Zaťaženie podnikateľov alebo nájomcov sa mnohonásobne zníži.

Aké skenovacie systémy sú k dispozícii?
Existujú stacionárne a dynamické systémy.

Stacionárne: Budova (väčšinou fasáda a strešné plochy, polia, schodiská atď.) sa zaznamenáva trojrozmerne stacionárnym spôsobom (skener na statíve). Táto metóda umožňuje rýchle, jednoduché a presné meranie zložitých objektov a budov. Aplikácie v oblastiach, kde nie je možná dynamická detekcia. Možný denný výkon až do 2 000 m².

Dynamické: Budovy (väčšinou vnútorné priestory) snímané dynamicky (mobilný skener) v troch rozmeroch. Táto metóda umožňuje rýchle, jednoduché a presné meranie zložitých objektov a budov v pohybe bez straty presnosti. Denný výkon až 50 000 m².

Koľko času je potrebné na zachytenie budovy?
To závisí od typu budovy a jej aktuálneho stavu.

Je budova vyprataná a prázdna? Je to relatívne jednoduchá budova, napríklad hala, alebo je zložitejšia s rôznymi úrovňami a schodiskami? Nachádzajú sa v ňom nízke priestory? Musia sa vôbec dohodnúť stretnutia s nájomníkmi? Musí sa brať do úvahy prevádzka a môže sa zber uskutočniť len v určitom čase?

Čím menej ladenia je potrebné, tým rýchlejšie sa dá zachytiť. Niekoľko dní v závislosti od veľkosti objektu.

Čo je potrebné vopred na realizáciu projektu?
Na získanie prehľadu o nehnuteľnosti sú vopred potrebné informácie, ako sú obrázky a plány. Čím viac ich máte, tým lepšie. Ak nie je nič k dispozícii, je potrebné vykonať obhliadku miesta, najlepšie v kombinácii s poradenským rozhovorom. Nasleduje citácia a plánovanie.
Čo sa stane so zozbieranými údajmi?
Po zhromaždení údajov sa tieto údaje spracujú. Spracovanie nameraných údajov, t. j. homogénneho mračna bodov, sa vykonáva pomocou softvérových produktov závislých od výrobcu (Trimble, Faro, Leica, NavVis, ZF).
Pracujeme s programom XY. Môžeme so získanými údajmi ďalej pracovať?
Vaše údaje spracúvame vo vami požadovanom „domácom softvéri“. To znamená, že pracujeme nezávisle od výrobcov, a preto poznáme všetky bežné softvérové systémy. Či už Revit, Allplan, Archicad, Autocad, Rhino, Vektorworks, Autocad, Microstation/Tricad a oveľa viac.
Ako presné je mračno bodov?
To do veľkej miery závisí od interných procesov príslušného poskytovateľa služieb. Ďalšími kritériami sú charakter objektu, veľkosť, materiál (sklenené fasády), prístupnosť a správny výber snímačov (3D skener, totálna stanica, nivelačné prístroje, prípadne prijímače GPS). Naša presnosť sa spravidla pohybuje od 1-3 cm do 150 m.
Ako možno ďalej spracovať mračno bodov?
Na účely modelovania v softvéri CAD, napr. v programe Revit, by sa mali mračná bodov vopred zmenšiť alebo zoštíhliť. Pri menších množstvách údajov je manipulácia plynulejšia a rýchlejšia.
Čo znamená modelovanie?
Modelovanie podľa mrakov bodov funguje podobne ako v minulosti „maľovanie podľa čísel“.
Na bezpečnú komunikáciu vám tu poskytneme náš verejný kľúč PGP:
Nenašli ste na našich stránkach informácie, v ktoré ste dúfali?

Napíšte nám

Ozveme sa vám do 24 hodín, aby sme mohli úspešne dokončiť aj váš prestížny projekt.

  • Opíšte nám Váš záujem / problém.
  • Vyžiadajte si brožúry k jednotlivým témam.
  • Vyžiadajte si brožúry k jednotlivým témam.

Alebo nám zavolajte:+421 944 240088

13 + 3 =