| DE+49 89 74034233 | SK+421 944 240088 info@mapindoor.eu

Prispôsobené

IT riešenia pre vyššiu efektivitu

Hardvérové a softvérové nástroje pre vaše individuálne projekty.

Hardvérové a softvérové nástroje od popredných výrobcov vrátane skrytých šampiónov pre vaše individuálne projekty, rozumné a odolné voči budúcnosti. Digitálna transformácia je bez IT nemysliteľná. Od samého začiatku sa spoločnosť MAP INDOOR snaží ponúkať zákazníkom optimálne riešenia a koncepty, ktoré ďaleko presahujú možnosti použitia v stavebníctve, dopravnom inžinierstve, priemysle a FM. Podporujeme vás pri implementácii virtuálnych dát pomocou IT a cloudových riešení (implementácia hardvéru a softvéru) a ponúkame aj potrebnúIT podporu prispôsobenú vašim potrebám. Jedným z najzákladnejších digitálnych nástrojov je, samozrejme, prehliadač interiérov (indoorviewer) s webovým panoramatickým zobrazením interiérov. Vaše výhody: zrýchlenie/integrácia procesov do existujúcich procesov, kvalita/zjednodušenie procesov, zníženie nákladov

Rozumnejšie a udržateľnejšie

IT podpora od MAP INDOOR

Úloha:

Optimálna softvérová a hardvérová infraštruktúra v kombinácii s komplexným archivačným riešením.

Riešenie:

MAP INDOOR sa riadi zásadou: „Nevyhnutné.“ (na rozdiel od „všetkého možného“.) Preto sa môžete spoľahnúť aj na to, že vám v oblasti IT a technológií ponúkneme balík šitý na mieru vašim individuálnym potrebám.

Indoorviewer

točňa okolo používania údajov.

 

Oživte svoju nehnuteľnosť virtuálne pomocou panoramatických snímok a 3D funkcií. Nastavte body záujmu, navigujte po budovách alebo vykonávajte špecifické merania. Prehliadač slúži ako centrum pre plánovanie, koordináciu a kontrolu, monitorovanie, správu a marketing. Zobrazením viacerých vnútorných okien prehliadača môžete porovnávať nehnuteľnosti a nehnuteľnosti bez toho, aby ste museli byť na mieste. Vďaka našim inovatívnym technológiám skenovania a technológii PointCloud umožňujeme používateľom rýchly (až 50 000 m² denne) a jednoduchý prístup k 3D dokumentácii (prostredníctvom smartfónu a webového prehliadača).

Sprístupnením týchto údajov zákazníkom online sa vám otvára široká škála možností použitia s obrovskou pridanou hodnotou. V súlade so životom, vo fáze plánovania, na stavenisku alebo pri správe budov. Výsledkom je jasná, ľahko pochopiteľná virtuálna reprezentácia vašej architektúry – v známom rozhraní, prispôsobená a pripravená na použitie.

 • Jednoduchá komunikácia so všetkými účastníkmi projektu
 • Pohyb po miestnosti pomocou počítačovej myši
 • Možnosť priameho vyhľadávania bodov záujmu
 • Prijímanie rozmerových údajov
 • Aktivácia mračna bodov
 • Výber jednotlivých podlaží v budove
 • Zobrazenie mapy umožňuje pohyb v pôdoryse

Naše projekty okolo Webviewer

Digitálny veľtrh po veľtrhu

Digitálny veľtrh po veľtrhu

Rekonštrukcia múzea

Rekonštrukcia múzea

Rekonštrukcia školy

Rekonštrukcia školy

Navvis GmbH

Záujemcom z radov firiem alebo inštitúcií radi odporučíme spoločnosť Vokal + Partner. Od roku 2015 je spoločnosť Vokal + Partner vysoko ceneným mapovacím partnerom spoločnosti NavVis GmbH so sídlom v Mníchove. Spoločnosť Vokal + Partner vám radi odporučíme pri náročných projektoch, ktoré si vyžadujú najmä vysoký stupeň presnosti alebo ktoré zahŕňajú zložité 3D modelovanie. V posledných rokoch sme spoločne realizovali množstvo projektov. Spolupráca bola dobrá a dôveryhodná. Okrem toho sa prínos spoločnosti Vokal +Partner premieta aj do ďalšieho vývoja našich hardvérových a softvérových produktov. Sme presvedčení, že aj v budúcnosti budeme veľmi dobre spolupracovať.  

Dr. Felix Reinshagen, Vedenie

Príprava a kvalifikácia dát –

Taktiež služba MAP INDOOR .

 

 
Plánujete novú stavbu a chcete si overiť, o ktoré údaje zo súpisu sa môžete oprieť? Pomôžeme vám identifikovať vhodné údaje. Kvalifikované je to, čo pomáha znižovať náklady v súčasnom projekte a môže prispieť k väčšej transparentnosti projektu v cieľovej/skutočnej analýze. Na požiadanie vám radi vykonáme aj takúto cieľovú/skutočnú analýzu. Inventarizačné údaje, ktoré možno spracovať a použiť pre nové projekty, sú napríklad:  

 • Staršie 3D modely budov (povrchové alebo objemové modely)
 • Bodové mračná
 • Súradnicové systémy (UTM, GK alebo miestne)
 • Pole pevných bodov
 • inventárne plány starých budov
 • historická fotodokumentácia
 
Radi vám poskytneme ponuku na posúdenie kvality vašich údajov na základe rôznych kritérií a ich klasifikáciu vzhľadom na:  

 • Presnosť dát,
 • úplnosť dát,
 • relevantnosť údajov pre konkrétne úlohy a aplikácie,
 • aktuálnosť údajov,
 • spoľahlivosť dát,
 • konzistentnosť údajov v rôznych systémoch a zdrojoch a
 • dostupnosť a prístupnosť dát.

Naše projekty kvalifikácie údajov

Digitálny terénny model

Digitálny terénny model

Farebné mračno bodov

Farebné mračno bodov

IFC-Viewer

IFC-Viewer

Hostingové riešenia

od MAP INDOOR.

 

Ak nemáte možnosť sprístupniť zhromaždené a spracované údaje svojim zákazníkom online prostredníctvom svojich serverov, ponúkame vhodné riešenia hostingu a online úložiska (open source / proprietárne) s MAP INDOOR Cloud. Na archiváciu spracovaných údajov mračna bodov a 3D modelov ponúka spoločnosť MAP INDOOR bezpečný cloudový hosting a úložné riešenia. Tiež je dobré vedieť: Či už potrebujete ďalší softvér alebo hardvér, oboje si môžete prenajať alebo kúpiť priamo od nás.  

Naše hostingové riešenia

Administratívna budova

Administratívna budova

Múzeum / galéria

Múzeum / galéria

Petrochémia

Petrochémia

Staatliches bauamt münchen 1

„Nový digitálny inventárny model Neue Pinakothek v Mníchove tvorí základ pre plánovanie služieb budovy v 3D. Na strane klienta sa výhody prejavujú predovšetkým v integrácii a koordinácii komplexných služieb budovy. Vysoká úroveň podrobnosti, najmä v počiatočných fázach prác, má zabezpečiť nákladovo a časovo efektívne plánovanie. Spoločnosť Vokal + Partner bola už v roku 2016 poverená prieskumom stavu budovy múzea a jej okolia (laserové skenovanie) a poskytla mračno bodov, vytvorila webový interiérový prehliadač a pripravila údaje na ďalšie modelovanie BIM (Revit).“

Milan Chakrabarti, Vedúci oddelenia StBA München 1

 

Naše riešenia pre smerovanie a HD mapy

Parkovisko

Parkovisko

Mestská štvrť

Mestská štvrť

Obchodný veľtrh

Obchodný veľtrh

Intuitivná Turn-by-Turn navigácia

so šípkami rozšírenej reality (augmented reality)

 

Technológia vanillaNAV Indoor Postioning nevyžaduje žiadne investície do nákladnej infraštruktúry WLAN alebo Bluetooth Beacon. Odpadajú aj nákladné náklady na údržbu. Namiesto toho funguje naša intuitívna turn-by-turn navigácia jednoducho pomocou vizuálnych navigačných značiek. Na tento účel sa na podlahu alebo steny pripevňujú malé kódy QR. Tie umožňujú určovanie polohy v interiéri s centimetrovou presnosťou a absolútnou spoľahlivosťou. Po spustení navádzania do cieľa aplikácia rozpozná tieto navigačné značky a intuitívne naviguje používateľa do cieľa pomocou navigačných šípok rozšírenej reality.

Výstava po výstave

zážitok vďaka MAP INDOOR

 

Virtuálne používanie výstavných stánkov so sebou prináša množstvo výhod:

 • nižšie náklady
 • zvýšený dosah
 • účinná interakcia s účastníkmi
 • vysokú flexibilitu, najmä pokiaľ ide o čas vašich klientov.

S digitálnym dvojčaťom výstavného stánku môžete podstatne viac ovplyvniť tieto marketingové a predajné procesy. Pozvite svojich zákazníkov na interaktívnu prehliadku svojho stánku v reálnom čase. Pohodlne na počítači/tablete/mobile s okuliarmi VR alebo bez nich a najmä bez viazanosti na konkrétne miesto alebo čas. Naše tímy zachytávajú kompletné výstavné stánky bez kontaktu a poskytujú údaje pre váš digitálny výstavný stánok.

KOMPLEXNÉ MAP INDOOR SLUŽBY

OKOLO VAŠEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY.

 

Radi vám poradíme so všetkými aspektmi návrhu IT v rámci rozsiahleho projektu. Na základe podrobného rozsahu projektu môžeme určiť plánované hardvérové a softvérové zdroje, aby nedošlo k oneskoreniu alebo prerušeniu spracovania projektu.

Špecifický softvér

Nezávisle na našej technológii a službách súvisiacich s presnou detekciou v interiéri môžete získať prístup k špecializovanému softvéru prostredníctvom MAP INDOOR.  

 • Prenájom licencií prostredníctvom nášho licenčného servera, napr. GstarCAD, PointCAB atď.
 • Prenájom pracovných staníc a tým možnosť vzdialeného prístupu napr. k programom CAD, GstarCAD atď. prostredníctvom Team Viewer.
 • Predaj softvéru
9

Spýtajte sa nás

Hardvérové servery alebo meracie zariadenia

 • Prostredníctvom MAP INDOOR si môžete zakúpiť alebo prenajať vhodné hardvérové servery na vlastnú správu mračna bodov alebo spracovanie údajov. V prípade väčších projektov, kde je pravdepodobné, že správa alebo ďalšie spracovanie údajov bude zložité, vám radi poradíme s najvhodnejším hardvérovým serverovým riešením.
 • Prenájom meriacej techniky

 

9

Spýtajte sa nás

Business Tools

Nenašli ste na našich stránkach informácie, v ktoré ste dúfali?

Napíšte nám

Ozveme sa vám do 24 hodín, aby sme mohli úspešne dokončiť aj váš prestížny projekt.

 • Opíšte nám Váš záujem / problém.
 • Vyžiadajte si brožúry k jednotlivým témam.
 • Vyžiadajte si brožúry k jednotlivým témam.

Alebo nám zavolajte:+421 944 240088

4 + 3 =