| DE+49 89 74034233 | SK+421 944 240088 info@mapindoor.eu
Nový vzhľad hotela Trakošćan

Nový vzhľad hotela Trakošćan

Ďalší projekt nás zaviedol do Trakošćanu v Chorvátsku. Rekonštruuje a modernizuje sa hotelový komplex a výrazne sa rozširujú aj mnohé priestory, ako napríklad SPA. Naše tímy Vokal+Partner a MAP INDOOR boli poverené službami – inventárom v súlade s deformáciami...
Scan2ALLPLAN+

Scan2ALLPLAN+

Bolo pre nás opäť mimoriadnym potešením podieľať sa na ďalšom projekte mesta Fulda. Budova kostola svätej Alžbety vo Fulde by mohla byť v budúcnosti integrovaná do areálu školy – napríklad ako refektár alebo aula – a stať sa vzdelávacím areálom pre deti....
Scan2ALLPLAN+

Scan2ALLPLAN+

Digitalizácia zariadení voľného času a športu Vďaka inovatívnym metódam získavania údajov a vytváraniu 2D/3D plánov BIM vám MAP INDOOR poskytuje podklady na plánovanie stavebných opatrení na súčasných športových a rekreačných zariadeniach. V tomto prípade sa nám...
Nová webová stránka MAP INDOOR je v prevádzke

Nová webová stránka MAP INDOOR je v prevádzke

Opätovné spustenie stránky www.mapindoor.eu trvalo trochu dlhšie – ale intenzívne sa venovať vlastnej webovej stránke medzi rôznymi klientskými projektmi, požiadavkami a termínmi nebolo niekedy jednoduché. Najmä preto, že naša vlastná webová stránka odráža naše...