| DE+49 89 74034233 | SK+421 944 240088 info@mapindoor.eu
Vďaka metodike vizuálneho získavania údajov MAP INDOOR si môžete svoj majetok prezrieť virtuálne pomocou georeferencovaných panoramatických snímok a 3D funkcií. Webový prehliadač slúži napríklad ako centrum pre plánovanie, koordináciu a kontrolu, monitorovanie, správu a marketing. Vyžiadajte si náš nový leták na túto tému alebo nám zavolajte. Silná značka. Silný tím. Silná technológia.