| DE+49 89 74034233 | SK+421 944 240088 info@mapindoor.eu

Generovanie pridanej hodnoty pomocou digitálnych Generovanie pridanej hodnoty pomocou digitálnych 3D údajov o budovách.

Využite získané údaje z digitálneho 3D modelu budovy na ďalšiu optimalizáciu procesov v stavebnej prevádzke.

  • Optimalizácia a správa priestoru podľa DIN277
  • Plány čistenia
  • Údržba
  • Riadenie nákladov
  • Riadenie pracoviska
  • Inventarizácia
  • Brandschutz Protipožiarna ochrana
  • Prideľovanie izieb
  • Knihy o izbách
  • Riadenie kľúčov

3D model budovy vám poskytne sústredenú dokumentáciu nehnuteľnosti v požadovanom formáte údajov pre vašu ďalšiu správu priestorov.

Tieto údaje sa môžu použiť napríklad na vyjadrenie o investíciách, ktoré budú potrebné v budúcnosti, a o súčasnej situácii na pracovisku v súvislosti s klimatickým, energetickým a personálnym prostredím.

Budovy a vlastnosti sú vytvorené z komponentných objektov (steny, stĺpy, stropy, stavebné služby/inštalácie HVAC) s vlastnosťami (parametrami).

Aby ste túto výhodu čo najlepšie využili, systém CAFM/databáza optimalizovaný pre CAD/BIM vás môže ďalej podporovať v obojsmernom prepojení.