| DE+49 89 74034233 | SK+421 944 240088 info@mapindoor.eu
Bolo pre nás opäť mimoriadnym potešením podieľať sa na ďalšom projekte mesta Fulda. Budova kostola svätej Alžbety vo Fulde by mohla byť v budúcnosti integrovaná do areálu školy – napríklad ako refektár alebo aula – a stať sa vzdelávacím areálom pre deti. Pre oddelenie digitálneho plánovania „Magistrátu mesta Fulda pre plánovanie majetku a výstavbu budov“ je nový digitálny model ALLPLAN stavby kostola dokonalým základom pre plánovanie komplexných stavebných služieb v 3D. Vysoká úroveň podrobnosti softvéru ALLPLAN zaručuje časovo a nákladovo efektívne plánovanie. Spoločnosť Vokal + Partner dodala požadované údaje (mračná bodov) existujúcej budovy v priebehu niekoľkých dní. Súbory údajov z mračien bodov boli tiež pripravené na modelovanie ALLPLAN v 3D, ktoré prevzali architekti MAP INDOOR. Ďakujeme všetkým zúčastneným z mesta Fulda a spoločnosti MAP INDOOR za vynikajúcu spoluprácu. www.vokal.de www.fulda.de SILNÁ ZNAČKA. SILNÝ TÍM. SILNÁ TECHNOLÓGIA.