| DE+49 89 74034233 | SK+421 944 240088 info@mapindoor.eu

Digitalizácia zasiahla aj bytový fond. Vďaka našej rýchlej a efektívnej metodike zaznamenávania podporujeme našich zákazníkov pri digitálnej transformácii ich budov.

42 bytov rozdelených do dvoch domov vrátane pivničných priestorov, podkrovných priestorov, chodieb a schodísk bolo potrebné zachytiť verne.
Pôvodné „staré“ plány sú staré viac ako 40 rokov, a preto nie sú zmysluplným ani spoľahlivým podkladom pre plánovanie.

Zo získaných údajov boli vytvorené 2D plány, ktoré slúžia aj na určenie a výpočet podlahovej plochy.

Sídlisko na juhu Mníchova teraz postupne renovuje a obnovuje spoločnosť Bayerische Hausbau.

Pri tejto príležitosti by sme sa chceli poďakovať spoločnosti Bayerische Hausbau za zmluvu a vynikajúcu spoluprácu. Zároveň by sme sa chceli poďakovať všetkým nájomníkom za ich otvorenosť pri objasňovaní termínov a sprístupňovaní svojich bytov, čo viedlo k bezproblémovej realizácii.

https://vokal.de/
https://mapindoor.eu/
www.hausbau.de