| DE+49 89 74034233 | SK+421 944 240088 info@mapindoor.eu
Nedávno sme mali milú úlohu podporiť rekonštrukciu starej kamennej sochy. Pomocou skenera Artec Eva sa na mníchovskom cintoríne v priebehu približne 30 minút digitálne nasnímal vysoko detailný, bezchybný 3D model kamennej sochy.

Vďaka pokročilej technológii snímania, vysokej používateľskej prívetivosti a prenosnosti môže skenovacie zariadenie snímať všetky druhy tvarov v interiéri alebo exteriéri a spracovať získané 3D údaje priamo na mieste.

3D model umožnil spoločnosti Oppenrieder GmbH simulovať výrobné procesy s cieľom vopred identifikovať zdroje rušenia a odhadnúť potrebný čas. Po 20 hodinách mletia v stroji sa škrupinový vápenec spracovával a finalizoval ručne ďalších 30 hodín.

Integrácia 3D modelov do procesu výroby kamenárskych a umeleckých diel výrazne skracuje výrobný proces a znižuje náklady.

Úžasný projekt. Veľká vďaka patrí spoločnosti Oppenrieder GmbH.

Istý. Spoľahlivý. Presný.

www.vokal.de

www.mapindoor.eu

www.k-oppenrieder.de