| DE+49 89 74034233 | SK+421 944 240088 info@mapindoor.eu

Jedným z najväčších rizík pri obnove existujúcej budovy je možné poškodenie statiky susedných budov. Aby ste sa ako stavebník vyhli následným diskusiám a sporom, je výhodné zachovať dôkazy o existujúcej stavbe ešte pred začatím výstavby. Ich znalosti môžu byť veľkým prínosom pri predchádzaní veľkým škodám alebo oneskoreniu výstavby.
Detekcia chýb, najmä detekcia trhlín, má zmysel pri príprave stavebného projektupamiatkovo chránených budov, starýchbudov, ako sú kostoly, rekonštrukcie železničných staníc alebo budov v blízkosti železničných tratí atď.

MAPINDOOR vás podporuje a sprevádza pri uchovávaní dôkazov a určovaní závad.

Okrem dronovpoužívaných na vizuálnezaznamenávanie sa merania sadania vykonávajú aj pomocou nivelačného prístroja a totálnej stanice a pripevňujú sa výškové skrutky a značky (reflexné značky a značky trhlín). V závislosti od želaní a požiadaviek zákazníka sa táto práca môže v určitých intervaloch opakovať, aby sa získala konzistentná dokumentácia.
V mnohých projektoch je problémom ovládanie dronu. Lietanie s dronom v interiéri si vyžaduje vysokú úroveň koncentrácie, pretože bez GPS je potrebné manuálne ovládanie.
Lety dronov úspešne vykonáva náš dlhoročný partner, spoločnosť Drone Inspec.

www.mapindoor.eu
www.vokal.de
www.drohneninspec.de