| DE+49 89 74034233 | SK+421 944 240088 info@mapindoor.eu
Digitalizácia zariadení voľného času a športu Vďaka inovatívnym metódam získavania údajov a vytváraniu 2D/3D plánov BIM vám MAP INDOOR poskytuje podklady na plánovanie stavebných opatrení na súčasných športových a rekreačných zariadeniach. V tomto prípade sa nám podarilo zrealizovať digitálne dvojča telocvične v systéme ALLPLAN. Takýto model budovy rýchlo a spoľahlivo znázorňuje potrebné štrukturálne investície s cieľom systematicky a konkrétne ich realizovať. Výhody vášho modelu ALLPLAN podľa potreby v 2D / 3D / BIM:
  • v jednoduchej a rýchlej vizualizácii vašich projektov
  • vo vysokej úrovni detailov a presnosti
  • plynulá práca v rôznych odboroch
  • úspora času pri súčasnom zvýšení kvality plánovania
  • pri správe budov a spracovaní informácií CAFM
  SILNÁ ZNAČKA. SILNÝ TÍM. SILNÁ TECHNOLÓGIA.