| DE+49 89 74034233 | SK+421 944 240088 info@mapindoor.eu
Po úspešnej registrácii budovy bývalej školy na území Bratislavy pomocou technológie 3D laserového skenovania otvárame ďalšie aplikačné kroky a možnosti pomocou Indoorviewer – hub for

Plánovanie
Koordinácia
Kontrola
Administratíva
Marketing
Celkovo bolo na mieste vytvorených 600 panorám (všetky budovy), ktoré boli vizualizované v aplikácii Indoorviewer. Klient tak môže z akéhokoľvek miesta vstúpiť do budovy, získať rozmerové údaje a vykonať ďalšie opatrenia v priamej výmene s kolegami a partnermi. Reálne vo fáze plánovania a neskôr na stavenisku alebo pri správe budovy.

Výsledkom je jasná, ľahko pochopiteľná virtuálna reprezentácia vašej architektúry – v známom rozhraní, prispôsobená a pripravená na použitie.

  • Jednoduchá komunikácia so všetkými účastníkmi projektu
  • Pohyb po miestnostiach jednoduchým kliknutím myšou
  • Možnosť priameho vyhľadávania bodov záujmu
  • Zber údajov o rozmeroch
  • Mračno bodov možno aktivovať
  • Výber podlahy v budove
  • Zobrazenie mapy umožňuje pohyb v pôdoryse
  • Nezávislosť na mieste a čase

SILNÁ ZNAČKA. SILNÝ TÍM. SILNÁ TECHNOLÓGIA.