| DE+49 89 74034233 | SK+421 944 240088 info@mapindoor.eu

Pôsobivé riešenia pre vaše výnimočné architektonické projekty.

Plánovanie a výstavba budov prebieha v zložitom procesnom reťazci s rôznymi fázami. Počas týchto fáz je potrebné zhromaždiť, spracovať a analyzovať veľké množstvo údajov. Využite naše dlhoročné znalosti, osvedčené metódy a služby na zlepšenie efektívnosti vášho hlavného podnikania. MAP INDOOR poskytuje poradenstvo a podporu architektom a projektantom v oblastiach:

Prieskum, získavanie a správa údajov o budovách, tvorba CAD plánov a 3D/BIM vizualizácií.

Vaše plus pre digitálne plánovanie v každej fáze. Od profesionálov pre profesionálov.

Silná značka. Silný kolektív. Výkonná technológia.