| DE+49 89 74034233 | SK+421 944 240088 info@mapindoor.eu

Pamiatkovo chránená „budova telegrafného a telefónneho obvodu Ríšskeho úradu s halou motorových vozidiel“ v štvrti Stadtjägerviertel v Augsburgu sa mení na obytné priestory. Individuálny pamätník dalo postaviť riaditeľstvo pošty v Augsburgu v 20. rokoch 20. storočia podľa plánov stavebného úradníka pošty v Augsburgu Georga Wernera a architekta Wilhelma Wichtendahla a je formujúcim predstaviteľom raného modernizmu v Bavorsku. Individuálny pamätník dalo postaviť riaditeľstvo pošty v Augsburgu v 20. rokoch 20. storočia podľa plánov stavebného úradníka pošty v Augsburgu Georga Wernera a architekta Wilhelma Wichtendahla a je formujúcim predstaviteľom raného modernizmu v Bavorsku.

Architekti a inžinieri poverení plánovaním spoločnosťou KLAUS Wohnbau GmbH používajú 3D meranie v súlade s deformáciami ako podklad pre spoľahlivosť plánovania, aby sa nosné konštrukcie relevantné pre plánovanie začlenili do plánovania už v počiatočnom štádiu a predišlo sa tak odchýlkam medzi plánom a existujúcou stavbou počas následnej prístavby a v konečnom dôsledku aj oneskoreniu stavebného procesu. Geometrický a vizuálny prieskum sa vykonal v niekoľkých etapách, pričom sa odstránili zariadenia, ktoré nie sú uvedené v zozname.

Viditeľnosť konštrukcií dôležitých pre plánovanie, ako sú nosné konštrukcie a otvory v plášti budovy, ako sú okná a dvere, doplnená použitím aplikácie Indoor Viewer, poskytuje spoločnosti KLAUS Wohnbau GmbH ako objednávateľovi a všetkým architektom a inžinierom zapojeným do procesu plánovania komplexný „nástroj“ na postup pri plánovaní projektu budovy.

Tešíme sa na ďalší priebeh projektu v spolupráci s Klaus Wohnbau GmbH a ďakujeme všetkým, ktorí sa na projekte podieľali.

Silná značka. Silný kolektív. Výkonná technológia.

www.mapindoor.eu; www.vokal.de

www.klaus-wohnbau.de

www.cbarchitekten.com