| DE+49 89 74034233 | SK+421 944 240088 info@mapindoor.eu

Na úvodné úvahy a diskusné kolá o plánovaní stavebných opatrení v existujúcom stavebnom fonde získajte prehľad o svojichbudovách s porovnaním cieľovej a skutočnej hodnoty, pretože existujúce plány často nezodpovedajú skutočnosti.

Pri predbežných úvahách zohrávajú rozhodujúcu úlohu čas a peniaze. Naša metodika rýchleho zberu údajov na mieste poskytuje vysokokvalitné údaje na nákladovo efektívne a účinné digitálne plánovanie vášho majetku. To vám umožní bezpečne a hospodárne skontrolovať vaše existujúce budovy (vrátane novostavieb) a systematicky a cielene realizovať potrebné stavebné investície.

Neváhajte nás kontaktovať.
www.mapindoor.eu
www.vokal.de