| DE+49 89 74034233 | SK+421 944 240088 info@mapindoor.eu

Modernizácia strechy budovy železničnej stanice, FRANKFURT A. MAIN

Úloha a metóda:

  • Klasická  inžinierska geodézia , 3D laserové skenovanie (stacionárne)
  • spracovanie dát a príprava mračien bodov
  • 3D model: REVIT

    Realizácia: 2021