| DE+49 89 74034233 | SK+421 944 240088 info@mapindoor.eu
Súťažný architektový model, MNÍCHOV

Súťažný architektový model, MNÍCHOV

Súťažný architektový model Kostol Heilig Kreuz Giesinger Berg, MNÍCHOV Postup / Vykonávanie Príprava údajov pre: Terestrické geodáta Proces CNC frézovania Výškové vrstvy Základné údaje pre CNC frézovanie modelu kostola Základné údaje pre 3D tlač mosta                 ...
Zrúcaniny hradu, DAGSTUHL

Zrúcaniny hradu, DAGSTUHL

Datenaufbereitung für 3D-Druck einer Burgmauer, HOHENFREYBURG Úlohy/služby:   Geometrická a vizuálna detekcia 3D laserové skenovanie (stacionárne) Spracovanie údajov Príprava údajov 3D tlač na účely hradného výskumu                  Vykonanie: 2005...
Zrúcanina hradu, HOHENFREYBERG

Zrúcanina hradu, HOHENFREYBERG

Datenaufbereitung für 3D-Druck einer Burgmauer, HOHENFREYBURG Úlohy/služby:   Geometrická a vizuálna detekcia 3D laserové skenovanie (stacionárne) Spracovanie údajov Príprava údajov 3D tlač na účely hradného výskumu                    Realizácia: 2005...
Kláštorný komplex, IRSEE

Kláštorný komplex, IRSEE

Architekturmodell Klosteranlage, IRSEE Služby & Úlohy:   Klasické meranie 3D laserové skenovanie (stacionárne a mobilné) 3D model budovy Digitálny model terénu na architektonické modelovanie              Realizácia: 2018...