| DE+49 89 74034233 | SK+421 944 240088 info@mapindoor.eu

Vedeli ste, že MAP INDOOR vám poskytuje natívne 3D modely?
Podľa vašich želaní vytvoríme 3D modely pre vaše renovačné opatrenia v „domácom softvéri“, ktorý používate.

Pre „existujúcu budovu“ tvorí model budovy
Ideálny základ pre ďalšie plánovacie opatrenia, ako aj základ pre inteligentnú a optimalizovanú výmenu údajov medzi všetkými účastníkmi projektu

Silná značka. Silný kolektív. Výkonná technológia.