| DE+49 89 74034233 | SK+421 944 240088 info@mapindoor.eu

Rekonštrukcia vzdelávacieho centra, BRATISLAVA

Úlohy/služby:  
  • Klasická geodézia
  • 3D laserové skenovanie (stacionárne a mobilné)
  • Webviewer
  • Visualizácia
  • 3D model: REVIT                      Realizácia: 2022