| DE+49 89 74034233 | SK+421 944 240088 info@mapindoor.eu

Umbau und Modernisierung Skulputur Horosho Mall, MOSKAU

Aufgabenstellung/Leistungen:

  • Objekterfassung
  • 3D Laserscanning (stationär)
  • Datenaufbereitung (3D Mesh,    Volumenkörper)
  • 3D Modell                                                                                 Ausführung: 2017